Bfree lounge

מערכת ישיבה מודלרית מבית סטילקייס ספות ישיבה, שולחנות בר ושרפרפים. ניתן ליצר פינות עבודה שקטה בעזרת מחיצות צד המתחברות למערכת.