Velvet

שולחנות לחדרי ישיבת בגמר פורניר מתוצרת Frezza איטליה.