Velvet

Velvet מערכת מנהלים מבית Frezza  איטליה. השולחן מאופיין ע"י רגל מרובעת סגורה בסגנון De Stijl.