Skywall

מערכת Skywall מאפשרת לחלק חדר לכל מטרה בלחיצת כפתור. היתרון על פני מערכות מחיצות קונבנציונאליות הינה היכולת להעלים את המחיצה מהחלל באופן מוחלט.

ההפעלה של המערכת הינה חשמלית לחלוטין.  בלחיצת כפתור חלקי המחיצה יורדים בעדינות כלפי מטה מתוך חלל התקרה ויוצרים מחיצה אקוסטית בין החללים. בדיוק באותו האופן לחיצה נוספת על הכפתור מעלה את כל מערכת ה Skywall  לתוך כיס נסתר בתקרה ומסירה את המחיצה לחלוטין מהחלל. אין צורך באיסוף חלקי המחיצה לאזור מסוים בחדר.

 

נתוני הפרופיל:

גובה המחיצה עד 4 מ'

רוחב כל פנל עד 7 מ'

ביצועים אקוסטיים עד 42dB

זיגוג בזכוכית בעובי 17 מ"מ, 22 מ"מ או 27 מ"מ

הפעלה חשמלית מלאה