Leap

Leap של חברת סטילקייס, כיסא בעל יכולת תמיכה יוצאת דופן. בעזרת מגוון של אפשרויות כיוון ניתן להתאים, להזיז ולכוון באופן מקסימאלי כל חלק בכיסא.

גב גמיש מבטיח תמיכה מלאה באזור הגב, הפרדה בין תמיכה וכייוון של גב עליון וגב תחתון מפחית משמעותית כאבי גב ומשפר את רמת הריכוז.

המושב הדינאמי מפחית לחץ על עמוד השדרה כאשר נשענים אחורנית.

ניתן גם להוסיף משענת ראש לתמיכה נוספת.