Flex Active Frames

מערכת אחסון מודלרית מבית Steelcase המאפשרת תכנון היחידה לפי הצורך. חלוקה לתאים סוגרים, מדפסים פתוחים, לוח מחיק איטגראלי, מתלה בגדים ועוד.. רק תתכננו.

רוחב היחידות 40 ס"מ או 80 ס"מ, גובה משתנה לפי הצורך.

שלל גוונים לבחירה מקטלוג היצורן.