Cobi

Cobi שעוצב במיוחד לחדרי ישיבות על ידי חברת סטילקייס. כיסא המספק תמיכה טובה לגב עם אפשרות כיוון מקסימאלית, ושמור על המשתתפים ממוקדים ומעורבים.

במשרד לש ימינו אנו מקדישים יותר זמן לשתף פעולה היום יותר מאי פעם. לעיתים עייפות ואובדן המיקוד הם בלתי נמנעים. בואו נודה בזה, עבודה ממושכת עם אחרים דורשת מיקוד שונה לחלוטין, ולכן ה  Cobi הוא כיסא שונה לחלוטין, מותאם לסביבת עבודה דינמית שמסייע לך לשמור על נוחות ומיקוד לאורך זמן. מומלץ לחדרי ישיבות, חדרי הדרכה ותאי טלפון.