עיצוב ביופילי

בשנתיים האחרונות אחרי מספר סגרים ושינויים שעברנו כולנו בהרגלי החיים, למדנו להעריך את הטבע והצורך להיות בחוץ יותר מתמיד.
כתגובה אנו רואים לאחרונה התעוררות מחודשת של תפיסת העולם הביופילית המתבטאת גם בעיצוב ביופילי biophiloic design המשולב יותר ויותר בפרויקטי בנייה, גם בתחום המשרדי.
להכניס את הטבע לתוך המשרד 🌿
Add to cart
דילוג לתוכן